Automatische Externe Defibrilator (AED)

De overlevingskansen door het gebruik van een AED toestel stijgt tot 80%, daarom is het van belang dat zoveel mogelijk mensen op de club het toestel kunnen gebruiken. Ondertussen volgden een aantal leden de opleiding in de club maar iedereen kan hulp bieden. Het toestel vertelt automatisch wat te doen.

Waar hangt het AED toestel? Rechts naast de inkomdeur van de hal achter terrein 2. Bij het openen van de kast hoort men een hels lawaai. Als het toestel er uit genomen is, sluit dan de kast… het lawaai zal stoppen.

We hopen dat alle leden, familieleden, vrijwilligers, jeugd en trainers deze instructievideo bekijken en de infobrochure lezen

SAVE A LIFE!! 

Instructie video AED gebruik Info Brochure