Lentetrainingen (10 weken vanaf eind maart tot begin juni)

De lentetrainingen voor volwassenen (LTR VW) worden georganiseerd op maandag- en dinsdagavond vanaf 19.00 u tot 23.00 u. Deze lessen worden altijd indoor gegeven. Inschrijven en contante betaling voor deze lessen kan op …….

 

Zomertrainingen (10 weken vanaf begin juli tot begin september)

De zomertrainingen voor volwassenen (ZTR VW) worden georganiseerd op maandag- en dinsdagavond vanaf 19.00 u tot 23.00 u. Deze lessen worden altijd indoor gegeven.

 

Wintertrainingen Sessie 1 (10 weken vanaf begin oktober tot eind december)
Wintertrainingen Sessie 2 (10 weken vanaf begin januari tot eind maart)

De wintertrainingen voor volwassenen (WTR VW) worden georganiseerd op zondagavond en indien er beschikbare uren zijn, ook op zaterdag- en zondagnamiddag. De eerste sessie van 10 weken start begin oktober en eindigt midden december. De tweede sessie start begin januari.

Voor meer info: Lieven Liefsoons