Ongevallen Aangifteformulier

Wat doen bij een tennisongeval of bij een kwetsuur? 
Indien je tijdens het tennissen (match, vrij spelen, …) een kwetsuur oploopt, ben je verzekerd.
 
  1. Download het aangifteformulier hier
  2. Vul het gedeeltelijk zelf in en laat het laatste blad door een geneesheer invullen
  3. Op blad 3 geen kleefbriefje plakken
  4. Bezorg het formulier snel aan Lieven Liefsoons. Hij maakt het online dossier aan.

De verzekeringspolis werd sterk uitgebreid. Alle leden van V.Z.W. TENNIS PAAL zijn dankzij Tennis Vlaanderen verzekerd bij Ethias. Sinds 1 januari 2017 werd deze sportverzekering versterkt en werden verschillende waarborgen opgetrokken en enkele interessante nieuwe dekkingen toegevoegd. Wat is nieuw in de verzekeringspolis van Tennis Vlaanderen? Klik op de links voor meer informatie.

Verzekeringspolis Tennis Vlaanderen

 

Overzichtsfiche Verzekering Sportongevallen